Kontakt

poniedziałek - piątek: 8:00 - 18:00
sobota: NIECZYNNE

NIP: 617-20-18-087
REGON: 251474924

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U Stropex Sp.j., z siedzibą w Pleszewie ul. Piaski 39, 63-300, Pleszew, adres email: rodo@stropex.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) ww. Rozporządzenia w celu kontaktu, przekazywania informacji handlowych, przedstawienia oferty, poprzez stronę internetową www.stropex.pl i nie będą udostępniane innym podmiotom, organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich.
  3. Niniejsze dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów w postaci kontaktu przekazywania informacji handlowych oraz przedstawienia oferty.
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do celu do którego zostało zebrane.
  7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.