Dybel

Element montażowy wykorzystywany w budowie systemu ramowego.

Dybel został zaprojektowany jako element montażowy systemu termo-RAMY. Rozwiązanie zastosowane w dyblu pozwala na wielokrotny montaż i demontaż elementów mocowanych.

Zastosowanie dybli w systemie ramowym można zobaczyć w dostępnej instrukcji systemu RAMOWEGO.

Wszechstronność – wiele możliwości zastosowań, poza stolarką okienną.

Zobacz inne elementy systemu EMO